Docen 2

Fremdrift og nabokontakt

23 april

Kranselag Fredag 20.04-18

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

 

Vi hadde tett tak og tett bygg til påske, Tradisjonen tro så skal byggherre arrangere kranselag. Vi valgte å utsette det til etter påske og nå på Fredag 20.04-18 samlet vi folk fra byggherre, entreprenører, leverandører og andre til kake & kaffi oppe i 4.etasje.

 Flott kake, med motiv av bygget slik det blir seende ut når det er ferdig.

 

Fine ord fra Tjenesteleiar Vidar Vaardal i Flora Kommune.

19 mars

Status uke 12

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Bygget ble som planlagt tett når det skulle, ettersom værgudene absolutt har vært med oss under reisingen av bygget så er det tørt og fint innvendig slik at arbeidene med avdeling av rom, isolering og plating kan starte over påske ihht plan.

 

Nå iløpet av uke 12 kommer vi til å starte med å borre 6.stk energibrønner, dette skal gjøres av en forholdsvis stor borre rigg, borringen skjer i fjell så det vil nok bli noe støyende arbeider nå i uke 12 og i deler av uke 14 når dette arbeidet er planlagt sluttført. Vi beklager støyen som dette arbeidet vil medføre men det må gjøres, og da vurderte vi det slik at det var bedre og gjøre det nå enn i Mai/Juni når man forhåpentligvis kan sitte ute og kose seg . 🙂

 

Vest fasaden i strålende sol, Vaardal Blikk & Ventilasjon starter det utvendige fasadearbeidet nå iløpet av uken , etter planen skal så godt som alt utvendig fasadearbeid være ferdig til fellesferien.

 

Til informasjon så stenger vi ned sågodt som hele byggeplassen i Uke 13, eneste arbeidet som er planlagt denne uken er at Mandag og/eller Tirsdag kommer det firmaet som vi leier Byggeplass kranen av for å rigge den ned, og ta den bort.  Vi vil da resten av byggetiden ha en Manitou som vi bruker til lasting/losting og inntransport av materialer inn i bygget.

1 mars

Status 01.03-18

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Som man om dagene ser så monteres det vegg elementer for fullt, vi holder nå på med vegger i 4, og siste etasje. Ting går som det skal og vi holder fremdriftsplanen. Tak elementene ankommer ca midt på dagen Tirsdag 06.Mars og siste tak elementene er planlagt Onsdag 7.Mars på ettermiddagen, så er det litt gesimser og mindre tilpasninger og tekking som må gjøres, vi jobber mot tett tak til neste helg (iløpet av fredag 9.Mars)

 Det blir en fantastisk utsikt fra fjerde etasjen.

 

  Vest fasaden mot sentrum.

 

  Øst fasaden som vender innover mot Evja.

22 januar

Status uke 4

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Som bilde viser har vi nå begynt å motta elementer, dette er vegg elementer, etasje skille elementer, limtre søyler og limtre dragere. Vi vil i de kommende ukene motta ca 1-2 semitrailere med element daglig, vi driver nå med litt forberedende arbeider også begynner vi med selve montasjen nå i midten av denne uken. Før vi i neste uke dobler bemanningen vår og kjører i gang element montasjen for fullt.

Så nå krysser vi fingrene for godt vær og lite vind fremover slik at dette går så rasjonelt og fint som mulig 🙂

 

11 desember

Status Medio Desember

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Hei alle sammen, litt for lenge siden vi oppdaterte noe info her nå !!  Dette skal bli bedre i året som kommer 🙂

Som man ser på tomten går betongarbeidene for fullt, som vanlig kom jo den første snøen veldig overraskende på oss, men det hindrer oss heldigvis ikke. Det gjenstår nå ett fåtall betongvegger før vi er «oppe av grunnen« Går alt som planlagt slik det ser ut nå, så er vi ferdige med alt av betongvegger i kjeller til jul, etasje skillet mellom kjeller og Plan 1 består av hulldekker i betong, montasjen av disse vil skje i midten/slutten av uke 1. Så er det utstøping av fuger og noen mindre plass støpte dekker rundt om, før vi starter på monteringen av tre elementene oppover i etasjene i uke 4. Fra uke 4 av og fremover kommer bygget til å reise seg raskt (forhåpentligvis :)) og vi legger opp til tett bygg i begynnelsen av Mars.

 

20 oktober

Tilbakelegging av veier

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Vi vil iløpet av dagen idag legge tilbake den opprinnelige tilkomstveien til Docen 1 og Kleiven boligen. Vi beklager så mye dersom den midlertidige veien har skapt problemer for noen og takker så mye for tålmodigheten ! 🙂

Førstkommende Mandag 23.10-17 rigger vi opp tårnkran på byggeplassen, denne vil bli stående i ca 6 måneder.

Ellers går fremdriften på byggeplassen som den skal, den første betong støpen utføres nå i skrivende stund, i midten av neste uke starter vi også på betong veggene. Går alt etter planen fremover så planlegger vi utifra at betongarbeidene skal avsluttes ca rundt års-skiftet og vi vil starte å reise selve bygget i midten av Januar-18.

 

Vi går nå årets mørkeste tid i møte, vi rigger oss opp med mye lys og lys mastrer, vi håper at ikke lyset vårt plager noen. Skulle det vise seg at vi lyser rett inn i en stue ett soverom eller ut i veien, vær vennlig og ta kontakt med Annlegsledelsen så skal vi prøve å justere dette.

25 september

Omlegging av tilkomstvei

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Som man nå ser så skjer det ting på tomten, sprengningsarbeidet nærmer seg slutten, vi skal nå starte med arbeidet med å legge om strøm, vann og avløpsgrøfter foran bygget, dette resulterer dessverre i at vi må legge om tilkomsten til Docen 1 og Kleiven boligen i en kortere periode. Den midlertidige veien blir lagt bak byggegropen, dvs Utrykningskjøretøy som ambulanse,brann/politi bil, ansatte på Docen 1, Bossbil, taxi, besøkende og beboere/eiere av Kleiven boligen må benytte seg av denne veien. Skilter vil bli satt opp.

Vi antar at dette arbeidet vil ta ett par uker, men vi vil prøve å legge veien tilbake så fort som mulig. Vi beklager dersom dette fører til ulemper for noen, men håper og tror at det vil løse seg på best mulig måte for alle.

 

Vedlagte bilder viser den midlertidige veien for tilkomst til Docen 1 og Kleiven boligen.

5 september

Oppstart Grunnarbeider

avatar

Jim Tore Kristiansen

Ingen kommentarer

Arbeidet med rivingen av de kommunale boligene er nå ferdig,

Maskinentreprenør Ullaland a/s er nå igang med grave og sprengningsarbeidene, grave & sprengningsarbeidene vil hovedsakelig pågå gjennom hele September.

Tilkomst  veien til Docen 1 og Kleiven-boligen er noe innsnevret for tiden, men det skal til enhver tid passes på at det opprettholdes fri tilkomst for taxi, utrykningskjøretøy o.l, vi beklager ulempende dette kan forårsake.  Vi må mest sannsynlig innen ett par uker etablere en midlertidig tilkomst vei midt over Docen 2 tomten for tilkomst til Docen 1 og Kleiven boligen, pga omlegging av hovedstrømskabler som ligger i grøft der veien går pr.idag. Berørte parter her vil bli kontaktet og informert i god tid.

 

Det bores for fjellsprengning